Jesteś prawnikiem lub prawniczką i w sprawie, którą się zajmujesz, występuje osoba LGBTI? Masz wątpliwości, jak się zachować?

Ten przewodnik pozwoli określić, jak zachować się względem osoby LGBTI, żeby zagwarantować poszanowanie jej praw. Adresowany jest przede wszystkim do sędziów i sędzi, prokuratorów i prokuratorek, adwokatów i adwokatek, radców i radczyń prawnych.

Znajdują się w nim:

  • Pytania, które warto zadać sobie przed przystąpieniem do czynności procesowych lub udzielania pomocy prawnej.
  • Wskazówki przydatne podczas postępowań z udziałem osób LGBTI, np. w sprawach zachowań motywowanych uprzedzeniami, sprawach rodzinnych, postępowań o uzgodnienie płci. 
  • Odesłania do ważnych orzeczeń, materiałów i publikacji, w których można znaleźć dodatkowe informacje.